(باریک) S-201P MAX

S201P-MAX

رله الکترونیکی کنترل فاز

Type : S-201P MAX

(3Phase Controller)

محافظت موتور در برابر

  • قطع یک یا دو فاز
  • جابجایی فاز
  • افزایش و کاهش ولتاژ
  • عدم تقارن خطوط

دارای

  • دارای پتانسومتر تاخیر در زمان قطع
  • دارای پتانسومتر درصد خطای ولتاژ
  • دارای ترمینال آسانسوری

(با عرض کم (۲ مینیاتور