SSP

SSPرله کنترل تکفاز

Type : SSP

(Single Phase Controller)

  • حفاظت مصرف کننده های تک فاز
  • حفاظت کمپرسور های مبرد
  • قابلیت تنظیم زمان تاخیر در وصل از ۵ ثانیه الی ۵ دقیقه