(از ۸ الی ۳۲ آمپر) S-301 MAX

رله الکترونیکی کنترل بارS301 MAX

Type : S-301 MAX

(Overload Current Control Relay)

  • جایگزین مناسب برای بی متال
  • مدار بسیار دقیق الکترونیکی
  • بدون وابستگی به دمای محیط
  • با قابلیت تنظیم زمان قطع
  • از ۰/۴ الی ۵۲ آمپر در ۹ رنج مختلف
  • دارای ترمینال آسانسور