(طرح قدیم) ST

STرله تایمر صنعتی

Type : ST

(Industrial Timer)

  • زمان سنجی دقیق در زمان های ثانیه، دقیقه و ساعت
  • دارای تغذیه ۲۲۰ ولت متناوب و ۲۴ ولت متناوب و مستقیم
  • دارای قابلیت ریست