(طرح تله) TST

TSTرله تایمر صنعتی

Type : TST

(Industrial Timer)

  • زمان سنجی دقیق در زمان های ثانیه ، دقیقه و ساعت
  • دارای تغذیه ۲۲۰ ولت متناوب و ۲۴ ولت متناوب و مستقیم
  • دارای قابلیت ریست