(محافظ الکترونیکی لوازم خانگی (دو پریز

S2600CS2600P

Type : S-2600C/P

طراحی شده جهت جلوگیری صدمات ناشی از 

  • قطع و وصل برق
  • نوسانات شبکه
  • افزایش و کاهش ولتاژ

دارای

  • دو پریز جمعا به توان ۲۰۰۰ وات
  • کلید قطع و وصل
  • در دو مدل کابل دار و دوشاخه دار
  • دارای ۳ نشانگر وضعیت کارکرد