فتوسل سوئیچ

SPH1Type: SPH-1/2

(Photocell Switch)

  • روشن و خاموش کردن خودکار لامپ ها
  • صرفه جویی در مصرف برق
  • افزایش عمر لامپ ها

دارای 

  • رله خروجی ۱۰ آمپر (SPH-1)
  • رله خروجی ۱۶ آمپر (SPH-2)

SPH2