ترموستات

thermostat

Type: S-601 A/B MAX

(Temperature Controller)

  • کنترل اتوماتیک دما با مدار هوشمند
  • دارای صفحه نمایش دمای تنظیمی
  • دارای صفحه نمایش دمای موجود
  • قابلیت تنظیم رعایت پسماند حرارت
  • قابلیت تنظیم رعایت خطای ترموکوپل
  • S601 A: از ۴۰۰ تا ۵۰ – درجه سانتی گراد
  • S601 B: از ۱۳۰۰ تا ۰ درجه سانتی گراد
  • پایداری تنظیمات
  • دارای ترمینال آسانسوری