تماس با ما

:تلفن

۰۲۱-۶۵۶۱۱۴۲۶-۸

۰۲۱-۴۴۷۲۲۸۰۰-۲

:اطلاعات فروش 

۰۹۱۲-۱۸۵۶۶۷۹

:آدرس

تهران – جاده قدیم کرج – ابتدای جاده شهریار

:پست الکترونیکی 

[email protected]

[email protected]